agrarisch1.jpg

Agrosector

In deze sector zijn verschillende cao’s van toepassing. Te denken valt aan de cao’s open teelten, glastuinbouw, productiegerichte dierhouderij en hoveniers. Cao’s waar branchespecifieke onderwerpen zoals piekarbeid, buitenlandse werknemers, seizoensarbeid en de cafetariaregeling aan de orde zijn. Wij zorgen ervoor dat deze regelingen op een juiste manier worden toegepast en de administratie hiervan richting de diverse instanties (onder andere Colland, Sazas en PAWW) op correcte wijze wordt uitgevoerd.

Vragen? Wij helpen u graag verder

Wij werken voor zowel individuele ondernemers als voor administratie- en accountantskantoren. Met name in de regio (West-)Brabant  hebben wij onze naam reeds gevestigd als partner op het gebied van salaris- en loonverwerking.

0165 - 743 009 info@selectsalarisadviseurs.nl