istock-1157633068.jpg

Salarisadministratie

Salarisadministratie zoals het hoort

Salarisadministratie uitbesteden via Select Salarisadviseurs. Veilig, vertrouwd en met vakkennis geregeld.

  • Werkgever ontzorgen en werknemer eenvoudig informeren
  • Heldere kostenstructuur
  • Van outsourcing tot fungeren als helpdesk
  • Vaste contactpersonen

Op welke wijze kan ik de loonadministratie uitbesteden?

De wijze van uitbesteding van de loonadministratie kan per klant verschillen. Bij sommige bedrijven is de wens dat de salarisadministratie volledig overgenomen wordt; een andere ondernemer heeft slechts behoefte aan advies. Van outsourcing tot het fungeren als helpdesk, alles is mogelijk. Select Salarisadviseurs kan de werkzaamheden eventueel uitvoeren bij de ondernemer op locatie.

In alle gevallen wordt de werkgever in staat gesteld om op een eenvoudige manier zijn loontechnische processen te beheersen. Uiteraard valt hieronder tijdige verwerking van salarisstroken. Maar ook automatisch inlezen van loonjournaalposten en koppelingen met diverse pensioenfondsen zijn mogelijk.

Loonverwerking via loonverwerkingspakket Loket.nl

Select Salarisadviseurs maakt voor de salarisverwerking, de kern van haar activiteiten, gebruik van het online salarispakket Loket.nl. Welbewust heeft Select Salarisadviseurs hiervoor gekozen. Dit pakket kenmerkt zich door de gebruiksvriendelijkheid en biedt voor zowel werkgever als werknemer digitale koppelingen. Een voorbeeld is dat de werkgever real time inzage heeft in zijn salarisadministratie. Al met al is Loket het volledige pakket voor de loonverwerking om de werkgever te ontzorgen en de werknemer eenvoudig te informeren over zijn salaris. Dit systeem kent ook diverse HRM modules, zoals verlof, loonkosten en ziekteverzuim.

Select Salarisadviseurs biedt ondernemers, maar ook administratie- en accountantskantoren, de mogelijkheid om van dit professionele pakket gebruik te maken. Select Salarisadviseurs is in staat om op de achtergrond uw salarisadministratie op deskundige manier te ondersteunen. De salarisadministratie van de klant wordt ingericht overeenkomstig de bedrijfstak waarin zij actief zijn. Er wordt voortdurend op toe gezien dat veranderingen in wet- en regelgeving direct worden doorgevoerd.

Er zijn nog meer mogelijkheden met betrekking tot ons online salarispakket. Wat dacht u van de volgende tools:

  • Werknemerloket: de werknemer kan zelf de loonstrook en jaaropgave downloaden
  • Verlofmodule: werkgever kan op een gebruiksvriendelijke manier verlofregistratie bijhouden
  • Dossiervorming: in het systeem kunnen verschillende personeelsdocumenten in de vorm van een PDF worden opgeslagen. Uw digitaal dossier is compleet
  • Beoordelingsmodule: de werkgever kan de beoordelingsgesprekken via het systeem vastleggen en beheren
  • Signaleringsfunctie: u kunt medewerkers verrassen op hun verjaardag of met een jubileum door het instellen van een melding voor speciale dagen
  • Via het Werknemerloket kan de werknemer zelf inzicht krijgen in alle bovengenoemde modules

Kosten uitbesteden van de salarisadministratie

Select Salarisadviseurs kent een heldere kostenstructuur. Voor gebruikmaking van loonverwerkingspakket Loket.nl betaalt u eenmalig een bedrag voor inrichtingskosten en een vast bedrag per strook (per loonperiode). Voor advieswerkzaamheden wordt vooraf een tarief afgesproken.

Vragen? Wij helpen u graag verder

Wij werken voor zowel individuele ondernemers als voor administratie- en accountantskantoren. Met name in de regio (West-)Brabant  hebben wij onze naam reeds gevestigd als partner op het gebied van salaris- en loonverwerking.

0165 - 743 009 info@selectsalarisadviseurs.nl