juridisch4.jpg

Van welke subsidies kan en mag ik gebruik maken

Optimaal benutten van de mogelijkheden

Bij het voeren van een salaris- en personeelsadministratie is het van belang dat alles goed geregeld is conform wet- en regelgeving. Select Salarisadviseurs helpt u graag bij het optimaal benutten van de subsidiemogelijkheden en andere regelingen.

Subsidie Praktijkleren

Bent u een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding voor een van uw medewerkers verzorgt, dan komt u hiervoor wellicht in aanmerking. Select Salarisadviseurs kan voor u de aanvraag verzorgen.

Premiekortingen en loondispensatie regelingen voor werkgevers

Wanneer komt u als werkgever in aanmerking voor een premiekorting? En wat zijn de regelingen en voorwaarden wat betreft (het aanvragen van) loondispensatie? Select Salarisadviseurs geeft werkgevers duidelijkheid.

Als adviseur op gebied van loon en salaris, adviseren wij werkgevers uiteraard ook omtrent het aanvragen van premiekortingen, loondispensatie en bijbehorende regelingen.

Regelingen en voorwaarden premiekortingen en loondispensatie: in beide situaties betreffen de regelingen een tegemoetkoming aan de werkgever in de loonkosten van een oudere medewerker en/of een medewerker met een arbeidshandicap en een verminderde arbeidsproductiviteit.

In geval van loondispensatie: de werkgever krijgt toestemming van de UWV om de werknemer te belonen naar de loonwaarde. Dit is van toepassing indien de loonwaarde onder het wettelijk minimumloon ligt. Daarnaast ontvangt de Wajong-er een aanvullende uitkering.

In geval van premiekorting: de werknemer ontvangt het volledige CAO-loon of ten minste het wettelijk minimumloon. De werkgever ontvangt middels de loonaangifte een compensatie (premiekorting) op de sociale lasten.

Salarisadvies

Vragen? Wij helpen u graag verder

Wij werken voor zowel individuele ondernemers als voor administratie- en accountantskantoren. Met name in de regio (West-)Brabant  hebben wij onze naam reeds gevestigd als partner op het gebied van salaris- en loonverwerking.

0165 - 743 009 info@selectsalarisadviseurs.nl