Branches en sectoren
waarin wij actief zijn

Wij zijn in vele branches en sectoren werkzaam

Select Salarisadviseurs is landelijk actief op het gebied van loon- en personeelsadministratie. Naast onze directe klanten ontzorgen wij ook de klanten van administratie- en accountantskantoren. In deze gevallen besteden zij de klantenportefeuille aan ons uit. Hieronder een weergave van een aantal specifieke branches en sectoren welke wij zowel direct als indirect (voor administratie- en accountantskantoren) bedienen.

Administratie- en accountantskantoren

Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving, de complexiteit van diverse cao’s, pensioenfondsen en bedrijfsspecifieke regelingen gaan steeds meer administratie- en accountantskantoren de salarisadministratie uitbesteden. Vele kantoren hebben reeds gekozen voor Select Salarisadviseurs omdat wij de kennis en ervaring in huis hebben. Daarnaast is de prijs-kwaliteitverhouding en het zorgen voor continuïteit voor veel kantoren een beweegreden om voor Select Salarisadviseurs te kiezen.

Sector Zorg en Welzijn

Wij verzorgen voor verschillende zorginstellingen de gehele salarisadministratie. Voorbeelden hiervan zijn huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en kinderopvanginstellingen. Deze sector behoeft de aandacht van specialisten op het gebied van parate cao-kennis. Tevens vergt de pensioenadministratie bij de pensioenfondsen in de zorg de volledige aandacht (PFZW, SPH etc.).

Agrosector

In deze sector zijn verschillende cao’s van toepassing. Te denken valt aan de cao’s open teelten, glastuinbouw, productiegerichte dierhouderij en hoveniers. Cao’s waar branchespecifieke onderwerpen zoals piekarbeid, buitenlandse werknemers, seizoensarbeid en de cafetariaregeling aan de orde zijn. Wij zorgen ervoor dat deze regelingen op een juiste manier worden toegepast en de administratie hiervan richting de diverse instanties (onder andere Colland, Sazas en PAWW) op correcte wijze wordt uitgevoerd.

Sector Metaal & Techniek

De cao motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf, technisch installatiebedrijf, metaalbewerkingsbedrijf en het isolatiebedrijf zijn voorbeelden van een aantal cao’s die onder deze sector vallen. Veel voorkomende vraagstukken vragen de juiste cao kennis. Voorbeelden hiervan zijn de functiewaardering van werknemers in combinatie met juiste toepassing van de loonschalen en het goed toepassen van de ATV- en verlofregeling. De subsidie speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is in deze sector ook een belangrijk item. De werkgever kan hierdoor een korting behalen op de periodieke loonaangifte. Tevens kunnen wij de klant ondersteunen met de  aanlevering van de gegevens richting het pensioenfonds in deze sector (PMT). Met de intrede van de eHerkenning is dit vanaf het jaar 2020 veranderd.

Sector Horeca en aanverwanten

De horeca is een sector waarin flexibiliteit een belangrijke rol speelt.  Wij kunnen horecawerkgevers adviseren op het gebied van het belonen van oproepkrachten, vakkrachten en vaste werknemers. Wij kijken hierbij bijvoorbeeld ook naar de functiewaardering conform cao. Op basis hiervan kunnen wij exact bepalen in welke salarisschaal de werknemer thuishoort. Payrolling of zelf werknemers in dienst nemen is een vaak voorkomende vraag bij horecaondernemers. Wij kunnen deze ondernemers hierbij ondersteunen. Met behulp van het benoemen van de voor- en nadelen, onder andere met het maken van kostprijsberekeningen, kunnen wij aangeven wat voor de betreffende ondernemer de beste optie is.

Sector Detailhandel

De sector detailhandel is onderverdeeld in verschillende cao’s. In deze sector is de beloning in combinatie met de verschillende arbeidstijden een veel voorkomend vraagstuk. Wij hebben de beschikking tot inzage van al de betreffende cao’s en kunnen deze vraagstukken op maat beantwoorden. Ook zijn er in deze sector verschillende pensioenfondsen die regelmatig veranderen van pensioenuitvoerder. Wij zorgen ervoor dat de juiste pensioenaangifte bij de juiste pensioenuitvoerder terecht komt.

Vragen? Wij helpen u graag verder

Wij werken voor zowel individuele ondernemers als voor administratie- en accountantskantoren. Met name in de regio (West-)Brabant  hebben wij onze naam reeds gevestigd als partner op het gebied van salaris- en loonverwerking.

0165 - 743 009 info@selectsalarisadviseurs.nl