istock-621365818.jpg

Branches en sectoren
waarin wij actief zijn

Wij zijn in vele branches en sectoren werkzaam

Select Salarisadviseurs is landelijk actief op het gebied van loon- en personeelsadministratie. Naast onze directe klanten ontzorgen wij ook de klanten van administratie- en accountantskantoren. In deze gevallen besteden zij de klantenportefeuille aan ons uit. Hieronder een weergave van een aantal specifieke branches en sectoren welke wij zowel direct als indirect (voor administratie- en accountantskantoren) bedienen.

Administratie- en accountantskantoren

Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving, de complexiteit van diverse cao’s, pensioenfondsen en bedrijfsspecifieke regelingen gaan steeds meer administratie- en accountantskantoren de salarisadministratie uitbesteden. Vele kantoren hebben reeds gekozen voor Select Salarisadviseurs omdat wij de kennis en ervaring in huis hebben. Daarnaast is de prijs-kwaliteitverhouding en het zorgen voor continuïteit voor veel kantoren een beweegreden om voor Select Salarisadviseurs te kiezen.

Sector Zorg en Welzijn

Wij verzorgen voor verschillende zorginstellingen de gehele salarisadministratie.

Lees verder

Agrosector

Cao’s waar branchespecifieke onderwerpen zoals piekarbeid, buitenlandse werknemers, seizoensarbeid en de cafetariaregeling aan de orde zijn.

Lees verder

Sector Horeca en aanverwanten

Wij adviseren horecawerkgevers op het gebied van het belonen van oproepkrachten, vakkrachten en vaste werknemers. 

Lees verder

Sector Metaal & Techniek

Een veel voorkomend vraagstuk is de functiewaardering van werknemers in combinatie met juiste toepassing van de loonschalen en het goed toepassen van de ATV- en verlofregeling.

Lees verder

Sector Detailhandel

In deze sector is de beloning in combinatie met de verschillende arbeidstijden een veel voorkomend vraagstuk.

Lees verder

Vragen? Wij helpen u graag verder

Wij werken voor zowel individuele ondernemers als voor administratie- en accountantskantoren. Met name in de regio (West-)Brabant  hebben wij onze naam reeds gevestigd als partner op het gebied van salaris- en loonverwerking.

0165 - 743 009 info@selectsalarisadviseurs.nl