juridisch4.jpg

Salarisadvies

Salarisadvies voor maximale kostenbeheersing

Bij het voeren van een salaris- en personeelsadministratie is het van belang dat alles goed geregeld is conform wet- en regelgeving. Een belangrijk onderwerp voor een bedrijf zijn de loonkosten. Wij kunnen de werkgever hierover goed informeren aan de hand van de juiste toepassing van een eventuele cao en pensioenverplichting. Daarnaast houden wij de juiste wet- en regelgeving in de gaten.

  • Opstellen van bedrijfs-, ziekte- en huishoudelijke reglementen
  • Advies over cao’s, bedrijfstakregelingen en sectorindeling
  • Advies over beloningsvraagstukken
  • Advies over loonkosten, loonkostensubsidies en subsidies voor opleidingen personeel

Bruto loonkosten / salaris van uw personeel berekenen? Select Salarisadviseurs geeft werkgevers duidelijkheid

Berekening maken van de bruto loonkosten van (nieuw) personeel? Select Salarisadviseurs helpt u als werkgever het salaris en het algehele kostenplaatje van het personeel te berekenen.

De berekening van de bruto loonkosten en het salaris voor het personeelsbestand verandert vrijwel ieder jaar vanwege onder andere stijging van de (minimum)lonen en fluctuerende werkgeverslasten. Denk hierbij onder andere aan wijzigingen in de loonheffingen en pensioenregelingen. Als werkgever wenst u uiteraard overzicht, voornamelijk in kostenposten zoals de loonkosten van uw gehele personeelsbestand.

Voorkom vervelende verrassingen achteraf en zorg voor een kloppende berekening en begroting van de loonkosten van uw personeel. Up-to-date berekening van de bruto loonkosten maken? Schakel Select Salarisadviseurs in!

De adviseurs van Select Salarisadviseurs helpen u onder andere met:

  • Het berekenen van de loonkosten van (nieuw) personeel
  • Het maken van de jaarlijkse begrotingen van de loonkosten van het personeel
  • Het informeren omtrent tussentijdse wijzigingen in de loonkosten

Van payroll naar het rechtstreeks in dienst nemen van werknemer(s)? Select helpt u hier graag mee

Payroll of in loondienst (in dienst nemen)? Welke voordelen geeft een rechtstreeks dienstverband voor een werkgever en een werknemer ten opzichte van een payroll constructie en vice versa? 

Het zijn zomaar een paar van de meest gestelde vragen omtrent payroll. Select Salarisadviseurs adviseert u omtrent payroll en helpt u met het omzetten van een payroll constructie naar het aannemen van personeel in dienstverband, met een (vast) contract. Select Salarisadviseurs kan u hierin namelijk volledig ontzorgen.

Een payroll constructie omzetten naar een rechtstreeks dienstverband zoals een vast contract is eenvoudig en snel te regelen met behulp van Select Salarisadviseurs!

Enkele redenen waarom u als werkgever voor een medewerker in loondienst met (vast) contract zou moeten kiezen in plaats van payrolling:

  • Meestal goedkoper
  • Een betere binding met uw personeel
  • Betere secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel

Vragen? Wij helpen u graag verder

Wij werken voor zowel individuele ondernemers als voor administratie- en accountantskantoren. Met name in de regio (West-)Brabant  hebben wij onze naam reeds gevestigd als partner op het gebied van salaris- en loonverwerking.

0165 - 743 009 info@selectsalarisadviseurs.nl