hrm4.jpg

HRM

HRM als hart van uw bedrijf

Wij hebben kennis, expertise en ruime praktijkervaring, waardoor u uw HRM zaken veilig uit handen kunt geven. Bovendien kunt u één van onze HRM adviseurs inhuren voor een bepaald project of voor vervanging.

 • Ondersteuning bij werving en selectie van personeel
 • Het opzetten van functie- en taakomschrijvingen
 • Ontwikkelen van functionerings- en beoordelingssystematiek
 • Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, afnemen van beroepskeuzetesten (aan de hand van officiële beroepskeuze- en competentietesten) en loopbaanbegeleiding

De HRM specialisten kunnen u ondersteuning bieden bij

 • Werving & selectie van personeel
 • Het opzetten van functie- en taakomschrijvingen
 • Het opstellen van arbeidsvoorwaarden
 • Het opstellen van overeenkomsten bij bijvoorbeeld een auto van de zaak
 • Ontwikkelen van functionerings- en beoordelingssystematiek
 • Begeleiding bij verbetertrajecten indien uw werknemer onvoldoende functioneert
 • Begeleiding bij reorganisaties
 • Begeleiding bij verzuim
 • Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, loopbaan- en levenskeuzes
 • Conflicthantering
 • Begeleiding bij ontslag

Loket.nl, het salarispakket waar Select Salarisadviseurs mee werkt, kan u ook op HRM-gebied ondersteunen

Hieronder worden de voordelen nader toegelicht.

 • Module werkgevers-en werknemersdossier: een basismodule waarin alle zaken kunnen worden opgeslagen omtrent het personeelsdossier van de medewerker, zoals arbeidsovereenkomsten, mutaties, gegevens ten behoeve van de loonheffing, kopieën van ID-bewijzen, etc. Kortom, alle zaken die een personeelsdossier volledig maken.
 • Module digitaal ondertekenen: u heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de dossiervormingsmodule Qwoater, waar u eenvoudig arbeidsovereenkomsten digitaal kunt ondertekenen.
 • Module verlofregistratie: ook kunt u een verlofmodule laten implementeren waar u eenvoudig verlofregistraties in bij kunt houden en zodoende heel gemakkelijk zicht heeft op de verlofsaldi van uw medewerkers. De mogelijkheid bestaat zelfs om uw medewerkers zelf verlof aan te laten vragen zodat u de verlofaanvragen alleen nog maar hoeft te accorderen.
 • Module ziekteverzuim: een verzuimmodule waar u ziek- en betermeldingen in kunt verwerken en verzuimrapportages mee kunt draaien op basis van kort, middel en lang verzuim en verzuimpercentages per maand, kwartaal en jaar.
 • Module beoordelingen: een module voor beoordelingen waarin u uw verslagen van functionerings-en beoordelingsgesprekken op kunt slaan. Ook kunnen eventuele signalen worden ingebouwd zodat u getriggerd wordt om een functionerings-of beoordelingsgesprek te plannen.
 • Module opleidingen en verstrekkingen: waarin u de verstrekkingen vast kunt leggen, de gevolgde opleidingen en opleidingen die nog niet zijn afgerond en waar nog een studieovereenkomst aan verbonden is.
 • Aan iedere module is een rapportageset gekoppeld waardoor u snel en gemakkelijk rapportages kunt draaien over gevoerde of te voeren gesprekken in de module beoordelingen, of de verzuimrapportages in de module verzuim, etc. Deze rapportages zijn gebouwd met het programma Qliksense.

Daarnaast kan Select Salarisadviseurs u ondersteunen met drie modules die u in de vorm van een abonnement af kunt nemen. We lichten deze drie modules hieronder aan u toe

Module 1. Basisdienstverlening HRM
Zoals het woord het al zegt, valt hieronder de basis op HRM gebied:

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten als er een template beschikbaar is in de cao (het opstellen van nieuwe arbeidsovereenkomsten is maatwerk en kan door de jurist van Select Salarisadviseurs gedaan worden).
 • Schriftelijk bevestigen van mutaties aan de medewerker zoals arbeidsduurvermindering, functiewijziging, salariswijziging, etc.
 • Bevestiging van ouderschapsverlof aan de medewerker.
 • Bevestiging van uitdiensttreding aan de medewerker.
 • Administratief verwerken van ziek- en betermeldingen in Loket.nl.
 • Opstellen van studieovereenkomsten.
 • Signaalfunctie ten behoeve van het voeren van jaargesprekken of functionerings- en beoordelingsgesprekken.


Module 2. Begeleiding bij functionerings- en beoordelingsgesprekken
Deze gesprekken worden vaak onderschat, maar goede gesprekken met uw medewerkers zijn van essentieel belang. Tijdens deze gesprekken, die bij voorkeur eens per jaar plaatsvinden, is er voor beide partijen voldoende gelegenheid om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken en eens te vragen hoe het nu echt met de medewerker gaat; los van de waan van elke dag. Het doel van deze gesprekken is altijd om beide partijen gemotiveerder te maken voor de samenwerking. In zo’n gesprek spreek je naar elkaar uit waar je in het aankomende jaar naartoe wilt werken. Vaak kan een opleiding of cursus hier een goed middel voor zijn. Voor de medewerker een prima gelegenheid om extra kennis te vergaren. Voor u als ondernemer is het een mooi middel om te laten zien dat u in het personeel wilt investeren en dat u ze met specifieke kennis wilt behouden voor de organisatie. Niet alleen voor het functioneren en de werksfeer in het bedrijf zijn functionerings- en beoordelingsgesprekken belangrijk; in sommige cao’s worden medewerkers en ondernemers simpelweg verplicht om met elkaar de voortgang van het dienstverband te monitoren. Omdat we ons realiseren dat u als ondernemer vaak wordt geleefd, kan deze module u ondersteuning bieden. De HR specialist implementeert de gesprekscyclus in uw organisatie. Voorafgaand aan de gesprekken inventariseert zij wat er speelt in de organisatie, hoe de medewerker functioneert, wat er besproken moet worden, etc. Zij bereidt het gesprek voor, nodigt de medewerker uit en voert (in uw bijzijn) het gesprek met de medewerkers. De vooraf besproken zaken komen dan aan bod, evenals alle punten die van belang zijn op basis van de vooraf opgestelde cyclus. Daarnaast wordt het gesprek vastgelegd in een gespreksverslag. Dit laatste is van essentieel belang, zeker als u met disfunctioneren te maken krijgt.

Module 3. Begeleiding bij verzuim
Bij verzuim komt veel wet- en regelgeving kijken en de gevolgen kunnen groot zijn als u zich niet aan die wet- en regelgeving houdt. Het kan namelijk veel geld kosten als u niet op de juiste manier handelt. En het kan juist geld besparen als u gebruik maakt van de kansen en mogelijkheden die er liggen. Kortom: begeleiding bij verzuim en re-integratie is specialistisch werk en vereist vakkennis. Select heeft deze kennis in huis, namelijk een officieel geregistreerd casemanager en helpt u hier graag bij.

Begeleiding bij werving en selectie

Indien u regelmatig personeel aanneemt, weet u als geen ander hoeveel tijd het kost om de vacaturetekst op te stellen, de vacature te plaatsen op diverse sites en te verspreiden via netwerken. En dan hebben we het nog niet over het doornemen van alle sollicitatiebrieven, het voeren van eerste en tweede gesprekken en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek. Select Salarisadviseurs kan dit volledig voor u uit handen nemen. Omdat werving- en selectie voor iedere functie anders is (een administratief medewerker vind je bijvoorbeeld op een andere manier dan een huisarts) en de behoefte voor iedere werkgever ook anders is (sommige werkgevers willen zelf de brievenselectie doen en andere werkgevers besteden dit liever uit), is dit maatwerk. We nemen graag de behoefte met u door en stellen vervolgens een offerte op.

Vragen? Wij helpen u graag verder

Wij werken voor zowel individuele ondernemers als voor administratie- en accountantskantoren. Met name in de regio (West-)Brabant  hebben wij onze naam reeds gevestigd als partner op het gebied van salaris- en loonverwerking.

0165 - 743 009 info@selectsalarisadviseurs.nl