vraagteken.jpg

Wat kunnen wij voor u betekenen

Persoonlijk, veilig en vertrouwd uw salarisadministratie uitbesteden doet u bij Select Salarisadviseurs. Wij helpen u graag met salaris- en personeelsadministratie, salarisadvies, HRM en arbeidsjuridisch advies. 

Select Salarisadviseurs biedt voor zowel individuele ondernemers als voor administratie- en accountantskantoren de mogelijkheid de salarisadministratie volledig uit te besteden. Voor Select Salarisadviseurs maakt het geen verschil uit of u een holding heeft met één werknemer of een werkgever bent met een personeelsbestand van 150 medewerkers. Wij helpen u graag met de loonverwerking en alle werkzaamheden die daarbij horen. 

Met ons team ondersteunen wij onze klanten op personeelsgebied van A tot Z. In feite hebben wij vier pijlers:

 1. Salarisverwerking
 2. Salarisadvies
 3. HRM Advies
 4. Juridisch advies

Wat kunt u van ons verwachten

Met ons online salarissysteem Loket.nl, het salarispakket waar Select Salarisadviseurs mee werkt, ondersteunen wij onze klanten met de salarisverwerking. Welke werkzaamheden kunt u van ons verwachten:

 • Het invoeren (zowel digitaal als handmatig) van periodieke loonmutaties
 • Het opstellen van de periodieke salarisstroken
 • Het aanbieden van Sepa bestanden
 • Het digitaal aanbieden van werkgever- en werknemerloket
 • Het digitaal aanbieden van werkgever- en werknemerdossier
 • Het maken van pro forma berekeningen
 • Het berekenen van transitievergoedingen
 • Het invullen van werkgeversverklaringen
 • Het indienen van de periodieke loonaangifte
 • Automatisch inlezen van loonjournaalposten
 • Toepassen van wettelijke en cao wijzigingen
 • Het opstellen van de jaaropgaven
 • Het aanvragen van de subsidie Praktijkleren
 • Het adviseren inzake loonbelastingaspecten
 • Het adviseren inzake het beheersen van de loonkosten
 • Het adviseren inzake beloningsvraagstukken

 

Vragen? Wij helpen u graag verder

Wij werken voor zowel individuele ondernemers als voor administratie- en accountantskantoren. Met name in de regio (West-)Brabant  hebben wij onze naam reeds gevestigd als partner op het gebied van salaris- en loonverwerking.

0165 - 743 009 info@selectsalarisadviseurs.nl