Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

10 augustus 2023

Een goede registratie en administratie van arbeidsovereenkomsten kan geld opleveren.

Met de invoering van de wet WAB is een splitsing doorgevoerd in de kosten voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en medewerkers met een tijdelijk of flex-contract. De kosten voor de WW-premie bij contracten voor onbepaalde tijd (let op: dit moeten wel schriftelijk getekende contracten zijn met een vast aantal uren per week, oproepovereenkomsten en min-max contracten vallen hier niet onder) zijn 5% lager. Dit is een belangrijk onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Een goede registratie en administratie van de arbeidsovereenkomsten kan geld opleveren. Bij een premieplichtig salaris van € 2.000 scheelt dit namelijk al € 100 per maand, zijnde € 1.200 op jaarbasis.

Sinds 1 januari 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten aangaan in maximaal 3 jaar. Daarna is het automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Voorwaarde is wel dat deze laatste overeenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd op basis van een vast aantal uren per periode.

Voor werknemers met “meer uren” is het volgende van belang:

Indien de werknemer met zijn/haar gewerkte “meer uren” op jaarbasis (gebaseerd op een kalenderjaar) meer dan 30% afwijkt van de contracturen, verlangt de fiscus met terugwerkende kracht een toepassing van de hoge WW premie (dit scheelt 5% in loonkosten).  De verantwoordelijkheid voor het registreren en toepassen hiervan ligt bij de werkgever.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact met ons op.

Meer nieuws

Heeft u al wel eens nagedacht over een cafetariaregeling?

Wist u dat een directeur grootaandeelhouder (DGA) ook gebruik kan maken van de regeling betaald aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof?

Fiets van de zaak

Subsidie Praktijkleren

Vragen? Wij helpen u graag verder

Wij werken voor zowel individuele ondernemers als voor administratie- en accountantskantoren. Met name in de regio (West-)Brabant  hebben wij onze naam reeds gevestigd als partner op het gebied van salaris- en loonverwerking.

0165 - 743 009 info@selectsalarisadviseurs.nl