Subsidie Praktijkleren

10 juli 2023

Bent u een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding voor een van uw medewerkers verzorgt, dan komt u hiervoor wellicht in aanmerking.

De hoogte van het subsidiebedrag is op voorhand niet bekend. Deze is onder andere afhankelijk van het aantal ingediende subsidieaanvragen en van het daadwerkelijk aantal weken scholing in het afgelopen schooljaar. Het maximumbedrag is gesteld op € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Let op: deze subsidie is niet van toepassing op stagiaires die de beroepsopleidende leerweg (BOL) hebben gevolgd.

Uiteraard gaat het verstrekken van een subsidie gepaard met een aantal voorwaarden. Hieronder lichten wij de belangrijkste kort toe.

Begeleiding dient gegeven te worden op de ondergenoemde niveaus.

  • VSO (Voortgezet Speciaal onderwijs): alleen het laatste jaar van de opleiding komt in aanmerking
  • PRO (Praktijkonderwijs): alleen het laatste jaar van de opleiding komt in aanmerking
  • entreeopleiding VMBO
  • VMBO: alleen het 3e en 4e leerjaar komen in aanmerking
  • MBO (opgenomen in of erkend door het Centraal Register Beroeps Opleidingen)
  • HBO (opgenomen in of erkend door het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding

U als werkgever beschikt over de volgende stukken in de administratie:

  • een volledig getekende (praktijkleer)overeenkomst.
  • een aanwezigheidsregistratie voor de deelnemer/student.
  • een administratie waaruit de begeleiding blijkt. 

De subsidieaanvraag dient digitaal aangevraagd te worden. Voor dit jaar heeft u de mogelijkheid om deze subsidie vanaf 2 juni 2023 09.00 uur aan te vragen. De termijn loopt tot en met 15 september 2023, 17.00 uur.

De aanvraag kunt u zelf doen maar wij kunnen dit ook voor u verzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Meer nieuws

Wist u dat een directeur grootaandeelhouder (DGA) ook gebruik kan maken van de regeling betaald aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof?

Heeft u al wel eens nagedacht over een cafetariaregeling?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Fiets van de zaak

Vragen? Wij helpen u graag verder

Wij werken voor zowel individuele ondernemers als voor administratie- en accountantskantoren. Met name in de regio (West-)Brabant  hebben wij onze naam reeds gevestigd als partner op het gebied van salaris- en loonverwerking.

0165 - 743 009 info@selectsalarisadviseurs.nl